skjor

Når man befinner seg i fine omgivelser ute i naturen kan det være morsomt å slappe av med litt nettcasino. Du kan få en god casinobonus hos Spilleautomater.com.

DETTE ER LOMSDAL-VISTEN

Lomsdal-Visten er et unikt stykke norsk villmark, en virkelig naturperle på Helgelandskysten. Her forteller vi deg litt om området, mulighetene, været og vernereglene.

Fullt navn:Lomsdal-Visten/Njaarken vaarjelimmiedajve nasjonalpark.

Beliggenhet:Sør i Nordland. Ligger i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad.

Størrelse:1102 kvadratkilometer. Utgjør sammen med Strauman landsskapsverneområde 1134 kvadratkilometer.

Akkurat nå:Verneplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd 29. mai. Den offisiell åpningen av nasjonalparken ble utført av miljøvernminister Erik Solheim i Stavassdalen 26. juni, der han også viste frem sin nye esigarett.

Nasjonalparken er blant landets mest uberørte naturområder. Her finner du 1102 kvadratkilometer heftige utearealer, et område variert av store vidder, fjell, lune fjorder og dype daler der urskogen knaker i vinden.

Se kart over vernearealene her!(regjeringen.no)

ØDEMARK

Inntil videre kan besøkende til store deler av Lomsdal-Visten sprade rundt nakne om de vil, uten store sjanser for å møte nabokona, gubben og de åtte ungene. Hit er det nemlig svært få som tar turen. Området har med rette fått kallenavnet Det Gjemte Landet, etter en bok av forfatter Arvid Sveli fra 1980.

Grunnen til de lave besøkstallene er i hovedsak at Lomsdal-Visten er et krevende område. Riktignok finnes det flere deler som egner seg for både barne- og familieturer, men nasjonalparken apellerer først og fremst til turgjengere med mye utstyr og erfaring i sekken.

Her er det utfordrende landskap med store høydeforskjeller og vanskelige elvekrysninger, få stier og ingen betjente overnattingshytter. Du må bære med deg alt du trenger, beregne god tid og være forberedt på skikkelig ugjestmildt vær. Søndre Helgeland kjennetegnes av mye regn og hyppige værskifter.

OPPLEVELSER

Likevel. Turen er vel verdt slitet. For liker du uberørt natur, ja, så finner du den her. Lomsdal-Visten er så definitivt stedet for de lange turene, dype tanker ved sprakende bål, flotte toppturer, godt fiske og gode jaktmuligheter.

Innenfor Det Gjemte Landet skjules dessuten attraksjoner som Norges nøyaktige geografiske midtpunkt, tidevannsstrømmen Straumane, to helt urørte vassdrag og en av Nord-Europas største underjordiske sjøer.

Vistkjerringa. Fjellet er et av de mest markerte i Lomsdal-Visten.

Området har stor geologisk variasjon og floraen favner 44 registrerte rødlistearter. Dyrelivert er variert, blant annet av uvanlig høye forekomster av sjelden rovfugl.

Dette er først og fremst et naturens rike. Men Lomsdal-Visten har også en spennende historie, særlig i forbindelse med samisk bruk av arealene. De eldste kulturminnene kan sannsynligvis dateres helt tilbake til eldre steinalder. Hustufter etter nyere, men for lengst forlatte bosetninger kan også oppleves i blant annet Lomsdal og Strompdal.

TURER

Et fåtall områder av nasjonalparken besøkes av litt mennesker hvert år. Andre deler besøkes så og si aldri.

De mest populære (og lettest tilgjengelige) områdene finner du i ytterkantene. I øst vil dette si den familievennlige Stavassdalen, Gåsvassdalen og det flotte dalføret Skjørlægda, samt Sørvassdalen i nasjonalparkens nordligste del. I vest er det Strompdal og Lomsdalen som tar i mot mest besøk. Også Bønnådalen og Laksmarka trekker folk ut mellom trærne.

Alle disse områdene har til dels synlige og jevnlig brukte stier, hvorav de fleste er avmerket på kartene. Her og der finnes også hytter eller koier, som står åpne eller kan leies. Disse områdene er supre mål for generelt upretensiøse turer. Villmarksfølelsen finner du overalt uansett og sjansen for å møte folk er liten.

Stiene leder som regel inn til et fiskevann, en hytte eller lignende, og stopper gjerne brått. Skal du videre innover i nasjonalparken trenger du en plan, kart og kompass. Du kan noen steder følge en slags spredt, eldgammel varding, men denne er gjerne svært utydelig. I nasjonalparkens indre områder ser du sjelden spor av at noen har vært før deg.

Skogskoia i Strompdal er bygget på samme plass som gamle Strompdal gård. Siste bruker av gården døde i 1954. I dag står koia åpen for turgåere.

VÆRET

Været i Lomsdal-Visten er variert og til dels uforutsigbart. Rundt fjordene og de tilhørende områdene i vest kan du finne barmark selv midt på vinteren, mens du i de høyereliggende fjellstrøkene i øst kan gå på ski til langt ut i juni. De mest forutsigbare månedene er juli og august, da mesteparten av nasjonalparken ligger snøfri og elvene som regel ikke er på det største.

Vi overdriver ikke når vi sier at du må være forberedt på ugjestmilde forhold. Her kommer skyene rett inn fra havet, noe som tidvis merkes brutalt. For å ta et ekstremt eksempel: Strompdal satte norsk nedbørsrekord i mars 1953, da det rant ned hele 975mm. Det tilsvarer over 30mm i døgnet hvert døgn gjennom hele måneden.

Vannet kan skape store problemer for fremkomstmulighetene i nasjonalparken. Området har jevnt over skrint jordmonn og liten evne til å holde på mye vann. Nedbør og snøsmelting kan derfor, på kort tid, gjøre elvene flomstore. Det finnes få broer og de fleste elver må vades. Vadingene kan være enkle, men også svært vanskelige. Noen ganger umulige. Dette varierer etter vær og årstid. Klimaavdelingen hos Meterologisk Institutt målte i sin tid vannføringa i de nedre delene av Lomselva og registrerte at denne svingte fra 0,3 meter til cirka seks meter. Elva kunne vokse tre meter på bare ett døgn.

Men ingen grunn til å deppe. Med god planlegging og erfaring kan de aller fleste lengre turer gjennomføres. Og det er selvfølgelig helt mulig å gå turer uten å foreta elvekrysninger.

VERNEREGLER

Verneforskriften for Lomsdal-Visten stadfester en rekke regler for bevaring av området. For turgåere er det essensielt å vite at man innenfor nasjonalparken har lov til å drive “et tradisjonelt og enkelt friluftsliv”. Det betyr at man kan bevege seg overalt, slå opp telt og drive skånsom bålbrenning innenfor rammene av de nasjonale båltidene (15. september – 15. april). Man kan også plukke bær, sopp og nytteplanter, fiske så lenge man har fiskekort og jakte så lenge man har jaktkort. Dyrelivet for øvrig er fredet mot all skade og unødvendige forstyrrelser.

Området er vernet mot alle tekniske inngrep, men forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til gjenoppbygging eller ombygging av gamle bygninger, bruer, skilt og lignende, og til vedlikehold av stier. Det kan også gis tillatelse til uttak av ved til hytter og gammer.

Natt i Skjørlægda, en av flere skogdaler som tidligere har vært vernet som naturreservat. Reservatene er nå blitt en del av nasjonalparken og har samme verneforskrifter som resten av denne.

Det skal vanskelig gjøres å bryte verneforskriftene. Alle som beveger seg ut i Lomsdal-Visten bes likevel om å ta med en intensjon om å etterlate seg så få spor som mulig. Det innebærer at du tar med deg ALL søppel hjem (også fra hyttene), graver ned eller brenner brukt toalettpapir, er bevisst på hva slags bålved du bruker og benytter gamle bålplasser om mulig.

Du kan lese mer om verneforskiftene på Lovdata.no.

MER INFO

Dette nettstedet er for tida den mest komplette og lettfattelige infokilden til Lomsdal-Visten nasjonalpark. Vi håper likevel at du tar deg tid til å sjekke ut linkene våre til andre sider med annen informasjon, bilder og inspirasjon.

Ta også gjerne kontakt om du har tips eller ideer til noe vi bør skrive om, finner feil eller mangler. Vi er takknemlige for all hjelp vi kan få.